Създайте персонализиран доклад на Вашите симптоми!

Заболяванията на проксималните мускули са редки и симптомите им могат да са сходни с тези на редица други заболявания.

Това прави разбирането на симптомите Ви, връзките между тях и начина, по който да ги обсъдите с Вашия лекар, още по-важни за получаването на точна диагноза и правилно лечение за Вас.

Независимо дали тъкмо сте започнали да забелязвате неприятни усещания или искате да разберете по-добре симптомите, които имате от известно време, попълването на въпросника ще Ви помогне да намерите важна за Вас информация и ще Ви снабди с персонализиран доклад, който можете да използвате за обсъждане на симптомите Ви с Вашия лекар.

Първи стъпки

 

Приблизителна продължителност: 3 минути.

Попълването на следващия въпросник е опционално. Sanofi Genzyme няма да събира или съхранява лична информация от въпросника. Персонализираният доклад служи само като ръководство за обсъждане и по никакъв начин не трябва да се използва за поставяне на каквато и да е форма на медицинска диагноза.

 

Въпрос
01

Мускулни заболявания, които засягат проксималните мускули, обикновено ще се проявят с някаква степен на слабост.

Изберете зони, в които изпитвате слабост, която не се дължи на нараняване, или продължете напред, ако те не Ви звучат познато:

question 1

Вашият напредък

0%