Какво е задух?

Дишането е жизненоважна телесна функция, която гарантира, че всяка Ваша клетка има достатъчно кислород за оцеляване и че токсичният въглероден диоксид се отстранява. Ефективното дишане изисква здрави бели дробове за извършване на обмен на газове, както и функционалната активност на редица различни мускулни групи, които позволяват поемане и издишване на въздух от белите дробове. Този процес в голяма степен се осъществява пасивно, но също така може да се контролира съзнателно. Всеки проблем с този процес може да причини задух, което може да е знак за сериозен проблем и да изисква неотложни медицински грижи.

Какво може да Ви накара да почувствате недостиг на въздух и как задухът е свързан с мускулните заболявания?

Проблемите с дишането могат да имат широк спектър от причини, които са по-често срещани от мускулните заболявания. Внезапният задух може да е причинен от животозастрашаващи състояния, като сърдечен проблем или астматичен пристъп, и може да изисква неотложни медицински грижи.

Продължителният задух най-често е предизвикан от проблем с белите дробове, но всичко, което повлиява функцията на необходимите за дишане мускули, също може да доведе до сериозни проблеми с дишането. Има три основни мускулни групи, участващи в дишането: диафрагмата, междуребрените мускули и коремните мускули.

При редица мускулни заболявания слабостта на дихателните мускули може да е сериозен здравословен проблем. Това често възниква в крайните стадии от развитието на заболяването, но може и да е един от първите симптоми, който подтиква болния да потърси помощ от лекар, като например при болестта на Помпе.

Как задухът се проявява при мускулни заболявания?

При мускулни заболявания необходимите за дишане мускули могат да се уморят, което да доведе до повърхностно дишане. Това може да е особено осезаемо в легнало положение, защото мускулите трябва да работят по-усилено в тази позиция. Мускулите, необходими за поддържане на отворени дихателни пътища, също могат да не работят ефективно, причинявайки прекъсвания в дишането по време на сън. Този проблем се нарича сънна апнея. Това може да доведе до симптоми като сутрешно главоболие и промени в настроението, които обикновено не се дължат на мускулна слабост.

Признаците на задух, причинен от мускулна слабост, могат да включват:

  • Засилен задух при натоварване или в покой
  • Затруднено дишане в легнало положение
  • Затруднено дишане през нощта
  • Хъркане, задъхване или задушаване през нощта
  • Сутрешно главоболие
  • Затруднено концентриране
  • Умора през деня
  • Слаба кашлица

Задухът е често срещан симптом на множество заболявания и вероятността за появата на този симптом вследствие на заболяване на проксималните мускули е ниска. Ако проявявате някакви симптоми, включително задух, и това Ви тревожи, трябва да си уговорите час за разговор с Вашия лекар. Отделете време да обмислите всичките си симптоми и как най-добре да ги обсъдите с Вашия лекар.

Любопитен сте относно симптомите

Проверете Вашите симптоми

Обратно към всички симптомиПечат на тази страница

 

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Създайте доклад на Вашите симптоми

Разбирането на симптомите Ви и начинът, по който са свързани, може да е важна част от работата по поставяне на диагноза с Вашия лекар.

Попълнете нашия въпросник, за да намерите важна за Вас информация и да създадете персонализиран доклад, който можете да използвате, за да обсъдите симптомите си с Вашия лекар.

Начало