Какво правят мускулите в ръцете и раменете Ви?

Рамото и горната част на ръката заедно създават една от най-подвижните и гъвкави връзки на човешкото тяло, която позволява пълно движение на 360 градуса. Подвижността на тази връзка я прави една от най-податливите на наранявания, което може да доведе до мускулна слабост. Но има и случаи, при които слабостта в тези мускулни групи може да не се дължи на нараняване. Една възможност, дори и рядка, е мускулна слабост, причинена от мускулно заболяване.

Как мускулната слабост в ръцете и раменете е свързана с мускулните заболявания?

Слабост на проксималните мускули (тези мускули, които са най-близо до центъра на Вашето тяло), включително на ръцете и раменете, може да е симптом на редица мускулни заболявания. Например при заболяването полимиозит слабост в ръцете и слаби рамене, също както и слабост в хълбоците и бедрата, може да се появи за период от седмици или месеци. При полимиозита мускулната слабост може да е свързана с болка, но това не винаги е така.

Понеже има много причини за слабост в ръцете и раменете, включително редица мускулни заболявания, постигането на точна диагноза може да е трудно и да отнеме време. Анализирането на усещанията Ви и установяването на ефективен начин за споделяне на симптомите Ви с лекар може да са от съществено значение за разграничаване между различни потенциални диагнози. При диагностицирането на мускулни заболявания привидно несвързани симптоми могат да са изключително важни.

Как би се проявила мускулната слабост в ръцете и раменете?

Има редица начини, по които мускулната слабост в ръцете може да се прояви, например:

  • Затруднения при повдигане на предмети
  • Трудност при вдигане на ръцете над главата
  • Усещане на слабост при миене на косата
  • Изпъкнали лопатки (криловидни лопатки)

Какво е криловидна лопатка?

Криловидна лопатка се наблюдава, когато раменната кост (лопатката) не може да се поддържа в позиция и започва да изпъква напред (или встрани). Криловидната лопатка е физическа характеристика, която може да се прояви при редица мускулни заболявания, при които възниква слабост около рамото.Въпреки че криловидната лопатка може да е симптом на мускулно заболяване, съществуват редица други често срещани причини, като физическо нараняване.

Всякакви притеснения относно потенциална слабост в ръцете и раменете Ви трябва да се обсъждат с Вашия лекар. Обмисляне на начини за описване на Вашите симптоми и оптимална подготовка за прегледа могат да помогнат. Заболяванията на проксималните мускули са редки, но винаги е важно да обсъждате всеки симптом, който Ви притеснява.

Любопитен сте относно симптомите

Проверете Вашите симптоми

Обратно към всички симптомиПечат на тази страница

 

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Създайте доклад на Вашите симптоми

Разбирането на симптомите Ви и начинът, по който са свързани, може да е важна част от работата по поставяне на диагноза с Вашия лекар.

Попълнете нашия въпросник, за да намерите важна за Вас информация и да създадете персонализиран доклад, който можете да използвате, за да обсъдите симптомите си с Вашия лекар.

Начало