Как мускулната слабост в лицето, врата и/или гърлото е свързана с мускулните заболявания?

Може би хората мислят, че мускулните заболявания главно засягат мускулите, участващи във физическо движение, но те също могат да окажат влияние върху мускулите, които изпълняват сложни действия, като тези в лицето, врата и/или гърлото При някои мускулни заболявания това може да доведе до характерни симптоми на болестта. Въпреки че мускулното заболяване може да причини промяна в изражението на лицето, има много по-често срещани причини, като например сериозният пример за лицева парализа, свързана с инсулт.

Как мускулната слабост в лицето, врата и/или гърлото се проявява като мускулно заболяване?

Мускулните заболявания могат да засегнат мускулите на лицето, врата и/или гърлото по множество начини. В някои случаи тези мускули могат да са засегнати най-рано и да проявят характерни симптоми на заболяването. Два такива примера са миастения гравискъдето мускулната слабост около очите може да засегне зрението и да доведе до увиснали клепачи (птоза), и фацио-скапуло-хумерална мускулна дистрофия,където слабостта на лицевите мускули води до затруднено затваряне на очите и усмихване. При двете посочени заболявания пациентите често изпитват мускулна слабост в проксималните мускули на тялото (тези мускули, които са най-близо до центъра на Вашето тяло).

Въпреки че слабостта в мускулите на лицето, врата и/или гърлото може да е силно осезаема, това не винаги е така. Един такъв пример е болестта на Помпе. Въпреки че това е заболяване, което засяга главно мускулите на долната част на краката и бедрата,когато се проявява при възрастни, пациенти често са споделяли при лекарски консултации за трудност при преглъщане и дъвчене като едно от първите оплаквания.

Някои примери за начините на проявяване на слабост в мускулите на врата, гърлото и/или лицето включват:

 • Промяна в изражението на лицето:
  • Подпухнало око (птоза)
  • Трудност при затваряне на очите
  • Неспособност за подсвиркване или свиване на устните
  • Безизразен вид на лицето и неспособност за усмихване
  • Неспособност за издаване на устните напред
 • Трудност при хранене:
  • Трудност при дъвчене
  • Умора на челюстта
  • Трудност при преглъщане
  • Загуба на тегло
 • Проблеми с говора
 • Трудност при повдигане на главата или задържане на главата в изправено положение

Симптомите на мускулното заболяване са много разнообразни и комплексни, което затруднява процеса на откриване и диагностициране. Обърнете внимание, че шансът да имате мускулно заболяване е много малък, и симптомите могат да имат съвсем различна причина. За да разберете Вашите симптоми, трябва да обсъдите притесненията си с лекар. Добре е да се подготвите като обмислите как да разпознаете симптомите си и как да говорите с Вашия лекар за тях, преди прегледа.

Любопитен сте относно симптомите

Проверете Вашите симптоми

Обратно към всички симптомиПечат на тази страница

 

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Създайте доклад на Вашите симптоми

Разбирането на симптомите Ви и начинът, по който са свързани, може да е важна част от работата по поставяне на диагноза с Вашия лекар.

Попълнете нашия въпросник, за да намерите важна за Вас информация и да създадете персонализиран доклад, който можете да използвате, за да обсъдите симптомите си с Вашия лекар.

Начало