Какво правят коремните мускули?

Стомашните мускули (коремни мускули) са тези мускули, които се намират в предната част на тялото в зоната между ребрата и таза, в допълнение на мускулите, които са разположени встрани и диагонално на тялото. Тези основни мускули изпълняват редица функции, вариращи от поддържане на скелета на тялото и предпазване на вътрешните органи, до извиване на гръбнака и изправяне в седнало положение.

Как слабостта на коремните мускули е свързана с мускулните заболявания?

Слабост на коремните мускули се асоциира с редица различни здравословни състояния. Един набор от състояния, които са свързани със слабост на тези основни мускули, са група редки заболявания на проксималните мускули (заболявания, засягащи главно тези мускули, които са най-близо до центъра на Вашето тяло).

Слабост на коремните мускули, която се проявява при мускулни заболявания, често е съпроводена от слабост в други зони, като горната част на краката и бедрата, горната част на ръцете и раменете и дори лицето.

Как слабост на коремните мускули се проявява при мускулни заболявания?

Слабост на основните мускули може да се прояви по редица начини, като например:

  • Ограничена подвижност на основните мускули
  • Проблеми с гърба
  • Неспособност за правене на коремна преса

Моля, запомнете, че заболяванията на проксималните мускули са редки и слабостта на основните мускули може да е причинена от нещо съвсем различно. Но ако имате притеснения, трябва да обсъдите този проблем и всички други потенциално свързани симптоми с Вашия лекар. Отделете време да помислите за Вашите симптоми, за да получите възможно най-много от Вашия преглед.

Любопитен сте относно симптомите

Проверете Вашите симптоми

Обратно към всички симптомиПечат на тази страница

 

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Списък на симптоми

Разгледайте някои от симптомите на заболяванията на проксималните мускули и научете за някои от различните начини, по които те могат да се изявяват.

Създайте доклад на Вашите симптоми

Разбирането на симптомите Ви и начинът, по който са свързани, може да е важна част от работата по поставяне на диагноза с Вашия лекар.

Попълнете нашия въпросник, за да намерите важна за Вас информация и да създадете персонализиран доклад, който можете да използвате, за да обсъдите симптомите си с Вашия лекар.

Начало