ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Въведение

Тази страница описва Условията за използване, които се прилагат за всички интернет потребители, посещаващи ItsInYourMuscles.eu (“Сайта”). Използвайки Сайта, Вие се задължавате да спазвате настоящите Условия безрезервно. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за използване, Ви молим да се въздържите от използване на Сайта. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате тези Условия за използване, тъй като те могат да бъдат променяни периодично и без предизвестие. Датата на последната актуализация е посочена по-горе.

2. Интелектуална собственост

Сайтът е собственост на и се управлява от Genzyme Europe B.V., със седалище в Амстердам, Холандия (по-долу “Санофи”, “ние” или “нас”), дъщерно дружество на френската компания майка Sanofi S.A. Представянето на Сайта и всеки от елементите, включително търговски марки, лога и имена на домейни, публикувани на Сайта, са защитени от законите за интелектуална собственост и принадлежат на Sanofi S.A. или на свързани с компанията дружества, или тяхното ползване подлежи на разрешение.

Никой елемент от Сайта не може да бъде копиран, възпроизвеждан, променян, редактиран, изтеглян, да бъдат променяни свойствата и/или качествата му, да бъде предаван или разпространяван по какъвто и да е начин, върху какъвто и да е носител, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на Санофи. Разрешено е само копиране за нетърговски цели или лична употреба (включително за финансови цели или изготвяне на медийни репортажи).

Следното съобщение трябва да се вижда на всяко разрешено копие на цялото или на част от съдържанието на Сайта: “COPYRIGHT 2019 SANOFI - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.”

Sanofi S.A. и дъщерните дружества на компанията си запазват правото да предприемат правни действия срещу всяко нарушение на правата им върху интелектуална собственост.

3. Естество на информацията

Информацията, особено финансовата информация, публикувана на Сайта, не трябва да се приема като насърчение за инвестиране. Такава информация в никакъв случай не трябва да се тълкува като проучване на потенциални клиенти или публично предлагане, и не представлява предложение за абониране, закупуване или размяна на акции, или други ценни книжа в Sanofi S.A. и/или на нейните дъщерни дружества. Финансовата информация, публикувана на Сайта, се актуализира редовно (ако финансова информация е предоставена в интернет).

Сайтът може да предлага мнения на експерти, с които са проведени консултации в конкретна област във връзка със съдържанието на Сайта, или откъси от публикации в пресата. Такава информация представя само мнението на консултирания експерт или на съответната медия, и не изразява непременно мнението на Санофи. Такива експерти не са служители на Санофи и не получават възнаграждение от Санофи за използване на мнението им. Санофи не носи отговорност за точността или пълнотата на информация и мнения от такъв вид. Експертното мнение отразява само личната гледна точка на съответния експерт и по никакъв начин не трябва да се разглежда като мнение или отговорност на Санофи.

Сайтът може също да съдържа информация относно заболявания, здраве, добра кондиция, лекарствени продукти и медицински терапии. Тя служи само за информационни цели и не замества съвети, предоставени от Вашия личен лекар или фармацевт. Не трябва да използвате тази информация за диагностициране на заболяване или физически проблем, за предписване или за използване на медикаменти, представени на Сайта.

Сайтът не е предвиден за съобщаване на здравословни проблеми, странични ефекти или технически оплаквания от продукти, нито за задаване на технически или медицински въпроси относно продукти на Санофи. Във всички случаи трябва да се обърнете към Вашия личен лекар или фармацевт.

4. Връзки към други сайтове

Ако Сайтът съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени единствено за Ваша информация. Санофи няма контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поема задължение или отговорност за тях, или за загуби и щети, които могат да възникнат при използването им от Вас. Съществуването на връзка (линк) между Сайта и сайт или ресурс на трета страна не означава, че Санофи одобрява съдържанието на тези сайтове или ресурси, или начина, по който това съдържание може да бъде използвано.

Ваша отговорност е да вземете необходимите предпазни мерки за предотвратяване на повреди на Вашия компютър или (мобилно) устройство от вируси, или друг технологично вреден материал, или проникване (намеса) на трета страна във Вашето устройство с цел измама. Сайтове на трети страни могат да съдържат хипертекст с препратки към този Сайт. Такива връзки не трябва да се инсталират без изричното предварително писмено съгласие на Санофи. Санофи по никакъв начин не носи отговорност за недостъпност на сайтове на трети страни.

Санофи не преглежда, не контролира и не одобрява тези сайтове, и не носи никаква отговорност за съдържание, реклама, продукти или други материали, налични на или достъпни чрез тези сайтове.

5.Лични данни

Санофи уважава неприкосновеността на личните данни на всяко физическо лице, което посещава Сайта. Когато посещавате и използвате Сайта, Sanofi може да обработва предоставени от Вас лични данни. За тази цел Sanofi е администратор на Вашите лични данни. Прочетете нашата Политика за поверителност, която разяснява Вашите права и нашите отговорности по отношение на личните данни, събирани чрез Сайта.

6.“Бисквитки”

Сайтът използва “бисквитки”. Някои “бисквитки” са необходими, за да е възможен достъпът Ви до Сайта, други ни позволяват да анализираме и измерваме посещенията и трафика на Сайта. “Бисквитките” също се използват от нас, от рекламодатели и други партньори, за да показват реклами, които са съобразени с Вашите интереси. Някои от тези “бисквитки” може да изискват да дадете разрешение предварително. За повече информация по тази тема и относно използваните от нас “бисквитки”, моля, прочетете нашата Политика за бисквитки.

7. Ограничаване на отговорността

Санофи полага всички разумни усилия, за да гарантира, че публикуваната на Сайта информация е точна и актуална, като си запазва правото да променя съдържанието на Сайта по всяко време без предизвестие. Въпреки това Санофи не дава гаранция по отношение на изчерпателността на информацията и не гарантира, че информацията е актуална.

С изключение на преки вреди, произлизащи от умишлено нарушение или груба небрежност от страна на Санофи, Санофи не носи отговорност за:

• вреди вследствие на неточност, грешка или неизчерпателност на информация, налична на Сайта;


• вреди вследствие на проникване във Вашето устройство от трета страна с цел измама, водещо до промяна на информация или материали, налични на Сайта;

 
• в по-широк смисъл, за вреди в каквато и да е форма вследствие на (i) достъп или невъзможност за достъп до Сайта, (ii) използване на Сайта, включително софтуерна грешка или вирус, които могат да засегнат Вашия компютър или друго имущество, и/или (iii) доверяване на информация, произтичаща пряко или непряко от Сайта.

Информацията и материалите на Сайта се предоставят “в този вид”, без никаква гаранция, изрична или подразбираща се.

8. Достъпност на Сайта

С посещението на Сайта Вие се съгласявате, (i) че е технически невъзможно Сайтът да функционира без дефекти и че Санофи не поема никаква отговорност за тях; (ii) че Сайтът може да е временно недостъпен за определени периоди; и (iii) че работата на Сайта може да бъде неблагоприятно засегната от събития и/или проблеми, извън контрола на Санофи, например, преносни и телекомуникационни връзки между Вас и Санофи, както и между Санофи и други системи и мрежи.

Санофи и/или нашите доставчици може по всяко време, временно или перманентно, да променят съдържанието или да прекъснат предоставянето на целия Сайт, или на част от него, с цел извършване на дейности по поддръжката, и/или за подобрения, и/или за промени на Сайта. Санофи не носи отговорност за промяна, временно спиране или прекъсване на достъпа до Сайта.

9. Обща информация

Издател на Сайта:
Дружество Genzyme Europe B.V., узаконено и регистрирано в Холандия в Търговската камара под № 32050737, № по ДДС NL800256888B01 и адрес на управление: Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam.
Управление на Сайта:
Iguazu Ltd., компания, надлежно регистрирана и със седалище на адрес Flagstaff House, 14 High Street, Twyford, Reading, RG10 9AE, Великобритания
Хостинг на Сайта:
Acquia inc, компания, надлежно учредена и регистрирана в САЩ, със седалище и адрес на управление 53 State Street, 10-ти етаж, Бостън, MA 02109. Сървърите на Acquia се намират във Франкфурт, Германия