Napište
nám

Napište
nám

Při odeslání tohoto formuláře budou vaše osobní údaje, které zadáte výše, zpracovány společností Sanofi Genzyme Europe B.V. (Sanofi), aby bylo možné vyřídit váš dotaz nebo požadavek a za tímto účelem vás kontaktovat. Společnost Sanofi neposkytne vaše osobní údaje žádné další straně.

Není účelem tohoto formuláře sdílet jakékoliv osobní zdravotní (lékařské) informace. Pokud se i tak rozhodnete sdílet s námi zdravotní informace, dáváte tím souhlas k tomu, že tyto informace můžeme zpracovat za výše uvedeným účelem. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sanofi, najdete zde.

SANOFI-AVENTIS, S.R.O.

Evropská 846/176a
160 00 Praha 6

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48,
Praha 10, 100 41
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz
Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Sanofi nám můžete také nahlásit e-mailem: PRG.CZ_PHV@sanofi.com či telefonicky: + 420 233 086 111

V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese
cz-info@sanofi.com nebo na telefonním čísle +420 233 086 111.