Συνομιλία
μαζί μας

Συνομιλία
μαζί μας

Κατά την υποβολή αυτής της φόρμας, τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως καταχωρήθηκαν παραπάνω, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Sanofi Genzyme Europe B.V. για τον σκοπό της διαχείρισης του ερωτήματος/του αιτήματός σας και για την επικοινωνία μαζί σας για αυτό το θέμα. Η Sanofi δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος.

Αυτή η φόρμα δεν προορίζεται για την κοινοποίηση τυχόν προσωπικών (ιατρικών) πληροφοριών για την υγεία σας. Ωστόσο, εάν θέλετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες που αφορούν την υγεία σας σε εμάς, συναινείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για τον προαναφερόμενο σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Sanofi, κάντε κλικ εδώ.