Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

Ez az oldal tartalmazza a Felhasználási feltételeket, amely a ItsInYourMuscles.eu (az „Oldal”) minden internetes felhasználójára érvényes. Az Oldal használatával vállalja, kivétel nélkül megfelel ezen Felhasználási feltételeknek. Ha nem egyezik bele ezen Felhasználási feltételekbe, kérjük, ne használja ezt az Oldalt. Javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza ezen Felhasználási feltételeket, mivel időről időre külön értesítés nélkül módosulhatnak. A legutóbbi frissítés dátuma fent látható.

2. Szellemi tulajdon

Az Oldal a Genzyme Europe B.V. (székhelye: Hollandia, Amszterdam) (továbbiakban: „Sanofi” ), a francia anyavállalat, a Sanofi S.A. tulajdonában lévő leányvállalat tulajdona segítségével működik. A megjelenés és az összetevők, beleértve az Oldalon megjelenített végjegyek, logók és doménnevek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és a Sanofi S.A. vagy leányvállalatai tulajdonát képezik, vagy a használatot engedélyeztették.

Az Oldal egyetlen összetevője sem másolható, reprodukálható, módosítható, szerkeszthető, letölthető, semlegesíthető, továbbítható vagy terjeszthető bármely módon, bármilyen adathordozó által, egészben vagy részben, a Sanofi előzetes írásos beleegyezése nélkül. Kizárólag a nem kereskedelmi vagy személyes célú (beleérve a pénzügyi vagy médiajelentési célokat is) másolás engedélyezett.

Az alábbi mondatnak meg kell jelennie az összes engedélyezett másolaton, illetve az Oldal tatalmának részletein: „COPYRIGHT 2019 SANOFI – MINDEN JOG FENNTARTVA.”

A Sanofi S.A. és leányvállalatai fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a szellemi tulajdonjoguk megsértése esetén.

3. Az információk természete

Az oldalon közölt információk, különösen az anyagi természetű információk nem tekintendők befektetési tanácsnak. Semmilyen körülmények között sem szabad távlati lehetőségként vagy nyilvános ajánlattételként értelmezni, és nem minősül feliratkozási ajánlattételnek, illetve részesedés vagy kötvény vásárlásának vagy cseréjének a Sanofi S.A. vállalatban és/vagy leányvállalataiban. Az Oldalon megjelenített pénzügyi információkat rendszeresen frissítik (ha a pénzügyi információt online rendelkezésre bocsátják).

Az Oldal megjelenítheti bizonyos szakterületek szakértőinek véleményét az Oldalon megjelenített tartalommal kapcsolatban, valamint a sajtóban megjelent cikkek kivonatait. Az ilyen információk a megkérdezett szakértő vagy az újság véleményét tükrözik, és nem feltétlenül a Sanofi véleményét. Az ilyen szakértők nem alkalmazottai a Sanofi vállalatnak, és nem kapnak térítést a Sanofi vállalattól a véleményük felhasználásáért. A Sanofi nem felelős az ilyen információk és vélemények pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői vélemény kizárólag az adott szakértő személyes véleményét tükrözik, és semmilyen esetben sem tekinthetők a Sanofi véleményének vagy felelősségének.

Az oldalon megjelenhetnek betegségekkel, egészséggel, testedzéssel, gyógyszerekkel és orvosi kezelésekkel kapcsolatos információk. Ezek csak információs célt szolgálnak, és nem céljuk a saját orvosa vagy gyógyszerésze tanácsát helyettesíteni. Ne használja ezeket az információkat betegség vagy fizikai probléma diagnosztizálására, sem az Oldalon bemutatott gyógyszerek felírására vagy használatára.

Az Oldalnak nem célja fogadni az egészségügyi panaszokat, mellékhatásokat vagy termékekkel kapcsolatos technikai panaszokat, és nem ad választ a Sanofi termékeivel kapcsolatos technikai vagy orvosi kérdéseire. Minden esetben a saját orvosát vagy gyógyszerészét kell felkeresnie.

4. Hivatkozás más oldalakra

Ahol az Oldal más oldalakra vagy erőforrásokra való hivatkozásokat tartalmaz, amelyeket harmadik felek szolgáltatnak, azok a hivatkozások kizárólag információs célt szolgálnak. A Sanofi nem gyakorol befolyást ezen oldalakon vagy erőforrásokban elhelyezett tartalmakra, és nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget értük, illetve a használatukból származó esetleges veszteségekért vagy károkért sem. Az Oldal és a harmadik fél oldala vagy erőforrása közötti hivatkozás semmilyen módon nem utal arra, hogy a Sanofi bármely módon jóváhagyja az ezen oldalakon vagy erőforrásokban elhelyezett tartalmat, vagy azok bármilyen felhasználását, amire ez a tartalom alkalmas.

Az Ön felelőssége, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket a számítógépe vagy (mobil) eszköze védelme érdekében a vírusok vagy más káros technológiák által okozott vagy egy harmadik fél általi csaló behatolással történő károsítás ellenében.

A harmadik fél oldalak erre az Oldalra mutató hipertext hivatkozást tartalmazhatnak. Az ilyen hivatkozásokat nem szabad telepíteni a Sanofi kifejezett írásos beleegyezése nélkül. A Sanofi semmilyen módon nem felelős az ilyen harmadik fél oldalak elérhetetlenségéért. A Sanofi nem tekinti át, szabályozza vagy hagyja jóvá ezeket az oldalakat, és nem vállal semmilyen felelősséget az ezen oldalakon vagy ezeken az oldalakon keresztül elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért vagy egyéb anyagokért.

5. Személyes adatok

A Sanofi megvédi az Oldal minden egyes látogatójának személyes adatait. Amikor meglátogatja és használja ezt az Oldalt, a Sanofi feldolgozhatja az Öntől származó személyes adatokat. Ilyen szempontból a Sanofi a személyes adatainak kezelője lesz. Tekintse át Adatvédelmi irányelveinket, amelyben elolvashatja az Oldal által gyűjtött személyes adataival kapcsolatos jogait és a mi felelősségünket.

6. Sütik

Az Oldal sütiket („cookie-k”) használ. Egyes sütik az Oldal elérését teszik lehetővé az Ön számára, más sütik lehetővé teszik az Oldal látogatóinak és forgalmának elemzését és mérését. Sütiket használuk mi, a hirdetők és egyéb partnerek olyan hirdetési szolgáltatások biztosítására, amelyek jobban megfelelnek az Ön érdeklődésének. Ezen sütik közül néhány igényelheti az Ön előzetes beleegyezését. További információkért, valamint, hogy megtudja, milyen sütiket használunk, tekintse át Süti irányelveinket.

7. A felelősség korlátozása

A Sanofi megtesz minden észszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy az Oldalon közölt információk pontosak és napra készek legyenek, és fenntartja a jogot a tartalom módosítására előzetes értesítés nélkül. Ennek ellenére a Sanofi nem vállal garanciát vagy jótállást az ilyen információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és azt sem tudjuk garantálni, hogy az információk naprakészek.

A Sanofi szándékos félrevezetése és jelentős hanyagsága által okozott közvetlen károk kivételével a Sanofi nem vállal felelősséget a következőkért:

• az Oldalon elérhető információk bármilyen pontatlansága, hibája vagy kihagyása;
• harmadik fél általi csaló behatolás következtében az Oldalon megjelenített információ vagy anyag módosítása miatti károk;
• és szélesebb körben, minden olyan kár, annak bármilyen formája, ami a következőkből fakad: (i) az Oldal elérése vagy elérhetetlensége, (ii) az Oldal használata, beleértve a bugokat és vírusokat is, amelyek esetleg megfertőzik a számítógépét vagy más tulajdonát, és/vagy (iii) ha hitelt ad bármely olyan információnak, amely közvetve vagy közvetlenül az Oldalról származik.

Az Oldalon megjelenő információk és anyagok a megtekintett állapotban kerülnek közlésre, garancia és jótállás nélkül, legyen az ráutaló vagy kifejezett.

8. Az Oldal elérhetősége

Az Oldal meglátogatásával Ön tudomásul veszi, hogy (i) technikailag lehetetlen, hogy az Oldal hibamentes legyen, és hogy a Sanofi ezért nem felelős; (ii) az Oldal időnként ideiglenesen elérhetetlen lehet; valamint (iii) az Oldal működtetését bizonyos olyan események és/vagy tényezők negatívan befolyásolják, amelyek a Sanofi befolyásán kívül állnak, például az átviteli és telekommunikációs kapcsolat a Sanofi és Ön, valamint a Sanofi és más rendszerek és hálózatok között.

A Sanofi és/vagy a szolgáltatóink bármikor ideiglenesen vagy véglegesen módosíthatják vagy elérhetetlenné tehetik az Oldal egészét vagy annak egy részét, karbantartás végzése és/vagy fejlesztés és/vagy az Oldal módosítása érdekében. A Sanofi nem felelős az Oldal semmilyen módosításért, felfüggesztéséért vagy elérhetetlenségéért.

9. Általános információk

Az Oldal közzétevője:

Genzyme Europe B.V., egy Hollandiában a Kereskedelmi kamara által 32050737 számon bejegyzett és regisztrált vállalat; adószám: NL800256888B01, bejegyzett cím: Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amszterdam.

Az Oldal kezelője:

CreativeLynx Ltd., egy Egyesült Királyságban 04028821 vállalati számon bejegyzett és regisztrált vállalat, bejegyzett cím: Havas House, HermitageCourt, Hermitage Lane, Maidstone, Kent, ME16 9NT.

Az Oldal hosztja:

Amazon Web Services Ireland Limited egy Írországban bejegyzett és regisztrált vállalat, bejegyzett cím: One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország.

10. Alkalmazandó jog és joghatóság

Acquia inc, egy Egyesült Államokban bejegyzett és regisztrált vállalat, bejegyzett cím: 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109. Ezek a szerverek Frankfurtban, Németországban találhatók.