Sporządź swój zindywidualizowany raport objawów!

Choroby mięśni proksymalnych są rzadkie, a objawy tych chorób mogą być podobne do wielu innych chorób.

To sprawia, że zrozumienie objawów, ich związek oraz omówienie ich z lekarzem staje się ważniejsze w kontekście uzyskania dokładnej diagnozy i odpowiedniego leczenia.

Niezależnie od tego, czy dopiero zacząłeś zauważać pewne rzeczy nie działające prawidłowo, czy też chcesz lepiej zrozumieć objawy, które występują u ciebie od jakiegoś czasu, wypełnienie naszego kwestionariusza pomoże ci znaleźć odpowiednie informacje i zapewni zindywidualizowany raport, który można wykorzystać do omówienia objawów z lekarzem prowadzącym.

Rozpocznij

 

Przybliżony czas wypełnienia raportu: 3 minuty


Udział w wypełnianiu poniższego kwestionariusza jest dobrowolny. Wypełnienie tego kwestionariusza nie będzie skutkować gromadzeniem ani przechowywaniem żadnych danych osobowych przez firmę Sanofi . Zindywidualizowany raport służy jedynie jako wskazówka do dyskusji i w żadnym wypadku nie stanowi diagnozy medycznej lub też nie może być wykorzystywany do przypisywania jakiejkolwiek formy diagnozy medycznej.

 

PYTANIE

question x

Twoje postępy

0%