Politica De Confidențialitate

1. Introducere

Prezenta Politică de confidențialitate a fost elaborată pentru a vă informa în legătură cu practicile companiei Genzyme Europe B.V., cu sediul în Amsterdam, Olanda („Sanofi”, „noi” sau „nouă”), o companie afiliată a companiei-mamă Sanofi S.A. din Franța în ceea ce privește colectarea, utilizarea și divulgarea Datelor cu caracter personal (așa cum sunt definite mai jos) prin intermediul InYourMuscles.eu („Site-ul web”) în calitatea de Operator de date (așa cum este definit mai jos).

Prin „Date cu caracter personal” se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sun definite în Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679.

Prin „Operator de date” se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum este definit în Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679.

Asigurați-vă că citiți prezenta Politică de confidențialitate înainte de utilizarea Site-ului web sau de transmiterea Datelor cu caracter personal. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web se supune prezentei Politici de confidențialitate și Condițiilor de utilizare a Site-ului web. Putem modifica sau actualiza întreaga Politică de confidențialitate sau o parte a acesteia în orice moment. În consecință, consultați prezenta Politică de confidențialitate în mod regulat pentru actualizări. Data ultimei actualizări este indicată mai sus.

2. Prelucrarea detaliilor de contact

Puteți contacta Sanofi făcând clic pe link-ul „Contactați-ne” din partea de jos a Site-ului web. Va apărea un formular de contact pe care trebuie să îl completați și să ni-l transmiteți. De asemenea, ne puteți furniza detaliile dumneavoastră de contact dacă vă înregistrați să primiți unul dintre buletinele noastre informative.

Sanofi va utiliza Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat (și anume, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail) doar în scopul de a vă contacta și de a vă furniza informațiile pe care le-ați solicitat. Baza legală pentru această prelucrare o constituie fie încheierea unui contract cu dumneavoastră, fie interesul nostru legitim pentru buna comunicare cu părțile interesate.

3. Alte prelucrări ale datelor  

Acest Site web prelucrează Datele cu caracter personal transmise de browser-ul dumneavoastră personal, precum adresa IP și specificațiile browser-ului. Această prelucrare este necesară pentru funcționarea corectă a Site-ului web.

4. Module cookie

Site-ul web utilizează „module cookie”. Unele module cookie sunt necesare pentru buna funcționare a Site-ului web, iar alte module cookie ne permit să analizăm utilizarea și utilizatorii Site-ului web. Modulele cookie pot fi utilizate, de asemenea, pentru a vă furniza informații sau conținuturi specifice care sunt mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Unele dintre aceste module cookie pot necesita permisiunea dumneavoastră prealabilă. Pentru informații suplimentare și pentru a vedea ce module cookie utilizăm, consultați Politica noastră privind modulele cookie.

5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Depunem eforturi pentru a vă păstra Datele cu caracter personal pe o perioadă cât mai scurtă posibil. Perioada de păstrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal este determinată pe baza următoarelor criterii: (a) scopul pentru care vă utilizăm Datele cu caracter personal: păstrăm datele atât timp cât sunt necesare în acest scop; și b) obligații legale: diferite legi și regulamente impun perioade minime de păstrare pe care trebuie să le respectăm.

6. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor, aveți:

Dreptul de acces. Ne puteți contacta pentru a obține confirmarea că vă prelucrăm sau nu Datele cu caracter personal care vă privesc. Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, vă vom informa în legătură cu categoriile de Date cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile prelucrării, categoriile de destinatari cărora Datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate și perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

Dreptul de rectificare. Aveți dreptul de rectificare sau de completare a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete pe care le stocăm despre dumneavoastră.

Dreptul la opoziție. În cazul în care prelucrarea se bazează pe un interes legitim al Sanofi, aveți dreptul de a vă opune în orice moment la această prelucrare. Vom înceta să vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că există motive legitime întemeiate pentru prelucrare care au prioritate față de interesele, drepturile și interesele dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, așa cum este prevăzut în legea aplicabilă privind protecția datelor (de exemplu, atunci când acuratețea Datelor cu caracter personal este contestată de către dumneavoastră, pe o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea Datelor dumneavoastră cu caracter personal). Restricționarea operațiunilor de prelucrare poate afecta funcționalitatea Site-ului web.

Dreptul la ștergerea datelor. Aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem Datele cu caracter personal din sistemele noastre dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate. În plus, aveți dreptul la ștergerea datelor dacă vă exercitați dreptul la opoziție așa cum este menționat mai sus, cu excepția cazului în care avem un motiv legitim important pentru a nu șterge datele relevante. Este posibil să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale de pe serverele și sistemele noastre de rezervă după ștergerea datelor active. Aceste copii vor fi șterse cât mai curând posibil.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi Datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui terț, în cazurile în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Rețineți că acest drept se aplică exclusiv Datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus sau în cazul în care aveți întrebări, contactați responsabilul local cu protecția confidențialității făcând clic pe link-ul „Contactați-ne” din partea de jos a Site-ului web sau contactați-ne le sediul Genzyme Europe B.V. din Amsterdam, Olanda.

Aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea locală pentru protecția datelor în cazul în care considerați că Sanofi v-a prelucrat ilegal Datele cu caracter personal. Pentru Olanda, consultați www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.