POGOJI UPORABE

1. Uvod

Ta stran opisuje pogoje uporabe, ki veljajo za vse uporabnike interneta, ki obiščejo spletno mesto ItsInYourMuscles.eu (»spletno mesto«). Z uporabo spletnega mesta se brez pridržkov strinjate s temi pogoji uporabe. Če se ne strinjate s pogoji uporabe, ne uporabljajte spletnega mesta. Priporočamo, da pogoje uporabe redno pregledujete, saj se lahko občasno spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Datum zadnje posodobitve je naveden zgoraj.

2. Intelektualna lastnina

To spletno mesto je last in ga upravlja podjetje Genzyme Europe B.V. s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem (v nadaljevanju »Sanofi«, »mi«, »nas«), ki je podružnica francoskega podjetja Sanofi S.A. Predstavitev in vse komponente, vključno z blagovnimi znamkami, logotipi in imeni domen, ki so objavljene na spletnem mestu, ščitijo zakoni o intelektualni lastnini in so last podjetja Sanofi S.A. ali podružnic ali pa se lahko uporabljajo samo z dovoljenjem.

Nobenega elementa spletnega mesta ne smete kopirati, reproducirati, spreminjati, urejati, prenesti, predrugačiti, oddajati ali distribuirati na noben način in po nobenih medijih, v celoti ali delno, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Sanofi. Dovoljeno je samo kopiranje za nekomercialno in osebno rabo (vključno za namene finančnega ali medijskega poročanja).

Naslednje obvestilo mora biti prisotno na vseh dovoljenih kopijah celotne ali delne vsebine spletnega mesta: »AVTORSKE PRAVICE 2019 SANOFI – VSE PRAVICE PRIDRŽANE.«

Podjetje Sanofi S.A. in podružnice si pridržujejo pravico do pravnih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine.

3. Narava informacij

Informacije, še zlasti finančne informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, niso namenjene spodbujanju k vlaganju. Pod nobenimi pogoji teh informacij ne smete tolmačiti kot iskanje novih strank ali javne ponudbe in ne predstavljajo ponudbe za naročanje, nakup ali zamenjavo delnic ali drugih vrednostnih papirjev podjetja Sanofi S.A. in/ali njegovih podružnic. Finančne informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, se redno posodabljajo (če so finančne informacije na voljo na spletnem mestu).

Spletno mesto lahko vsebuje mnenja strokovnjakov z določenega področja glede vsebine spletnega mesta ali izvlečke iz časopisnih člankov. Takšne informacije predstavljajo zgolj mnenje zadevnega strokovnjaka ali medija in ne nujno mnenja podjetja Sanofi. Ti strokovnjaki niso uslužbenci podjetja Sanofi in od podjetja Sanofi ne prejemajo nobenega nadomestila za uporabo njihovih mnenj. Podjetje Sanofi ni odgovorno za točnost ali celovitost takšnih informacij in mnenj. Izvedensko mnenje predstavlja osebno stališče strokovnjaka in se nikakor ne sme obravnavati kot mnenje ali odgovornost podjetja Sanofi.

Spletno mesto lahko vključuje informacije glede bolezni, zdravja, telesne pripravljenosti, zdravil in načinov zdravljenja. Te so namenjene zgolj obveščanju in niso nadomestilo za nasvet zdravnika ali farmacevta. Teh informacij ne uporabljajte za diagnosticiranje bolezni ali fizičnih težav ali za predpisovanje ali uporabo zdravil, predstavljenih na spletnem mestu.

Spletno mesto ni namenjeno poročanju o zdravstvenih težavah, stranskih učinkih ali tehničnih težavah z izdelki ali postavljanju medicinskih ali tehničnih vprašanj glede izdelkov podjetja Sanofi. V vseh primerih se obrnite na zdravnika ali farmacevta.

4. Povezave na druga spletna mesta

Če to spletno mesto vsebuje povezave na druga spletna mesta in vire tretjih oseb, so te povezave samo informativne narave. Podjetje Sanofi ne nadzoruje vsebine teh spletnih mest ali virov in ne sprejema odgovornosti zanje v primeru izgube ali škode, ki lahko izhaja iz vaše uporabe teh mest in virov. Obstoj povezave med tem spletnim mestom in zunanjim spletnim mestom ali virom nikakor ne pomeni, da podjetje Sanofi odobrava vsebino teh spletnih mest ali virov ali kakršnekoli uporabe teh vsebin.

Vaša odgovornost je, da sprejmete potrebne previdnostne ukrepe za zaščito računalnika ali (mobilne) naprave pred škodo zaradi virusov ali drugih tehnološko škodljivih vsebin ali zaradi vdorov tretjih oseb.

Spletna mesta tretjih oseb lahko vsebujejo hiperpovezave na to spletno mesto. Takšnih povezav ni dovoljeno vstavljati brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Sanofi. Podjetje Sanofi nikakor ni odgovorno za nedostopnost spletnih mest tretjih oseb. Podjetje Sanofi ne pregleduje, nadzira ali odobrava teh spletnih mest in ne sprejema odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke ali druga gradiva, ki so na voljo ali dostopni prek teh mest.

5. Osebni podatki

Podjetje Sanofi spoštuje zasebnost vsakega posameznika, ki obišče spletno mesto. Ko obiščete in uporabljate to spletno mesto, lahko podjetje Sanofi obdeluje vaše osebne podatke. Za ta namen je podjetje Sanofi upravljavec vaših osebnih podatkov. Preglejte naš Pravilnik o zasebnosti, kjer so pojasnjene vaše pravice in naše odgovornosti glede osebnih podatkov, ki jih zbere spletno mesto.

6. Piškotki

To spletno mesto uporablja piškotke. Nekateri piškotki so nujni, da vam je to spletno mesto na voljo, drugi piškotki pa se uporabljajo za analiziranje in merjenje obiska in prometa na spletnem mestu. Piškotke uporabljamo tudi mi, oglaševalci in drugi partnerji za prikaz oglasov, ki ustrezajo vašim interesom. Nekateri od teh piškotkov lahko zahtevajo vnaprejšnje dovoljenje. Za več informacij o tem in za pregled piškotkov, ki jih uporabljamo, glejte naš pravilnik o piškotkih.

7. Omejitev odgovornosti

Podjetje Sanofi se bo razumno trudilo, da bodo informacije, objavljene na spletnem mestu, natančne in posodobljene, zato si pridržuje pravico do spremembe vsebine kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Kljub temu pa podjetje Sanofi ne daje jamstev ali garancij glede točnosti in celovitosti teh informacij. Prav tako ne zagotavljamo ali jamčimo, da so informacije posodobljene.

Razen neposredne škode, ki izhaja iz namerne kršitve ali hude malomarnosti podjetja Sanofi, podjetje Sanofi zavrača odgovornost za:

• škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti, napak ali izpuščenih informacij na spletnem mestu;
• škodo, ki bi nastala zaradi vdora tretje osebe, ki povzroči spremembo informacij ali gradiv, ki so na voljo na spletnem mestu;
• v širšem smislu tudi za vso škodo v katerikoli obliki, ki bi nastala zaradi (i) dostopa ali nezmožnosti dostopa do spletnega mesta, (ii) uporabe spletnega mesta, vključno s hrošči ali virusi, ki lahko okužijo vaš računalnik ali drugo lastnino, in/ali (iii) zanašanja na informacije, ki posredno ali neposredno prihajajo s tega spletnega mesta.

Informacije in gradiva na spletnem mestu so podani taki, kot so, brez izrecnega ali implicitnega jamstva ali garancije.

8. Razpoložljivosti spletnega mesta

Z obiskom spletnega mesta potrjujete, da (i) je tehnično nemogoče, da bi bilo spletno mesto na voljo brez napak, in da podjetje Sanofi za to ne prevzema odgovornosti; (ii) je spletno mesto včasih lahko nedostopno in (iii) lahko na delovanje spletnega mesta vplivajo dogodki in/ali zadeve, ki jih podjetje Sanofi ne nadzoruje, na primer prenosne in telekomunikacijske povezave med podjetjem Sanofi in vami ali med podjetjem Sanofi in drugimi sistemi ali omrežji.

Podjetje Sanofi in/ali naši dobavitelji lahko kadarkoli začasno ali trajno spremenimo ali prekinemo delovanje spletnega mesta v celoti ali delno za izvajanje vzdrževanja in/ali izboljšave in/ali spremembe spletnega mesta. Podjetje Sanofi ni odgovorno za spremembe, začasno nedelovanje ali prekinitev delovanja spletnega mesta.

9. Splošne informacije

Izdajatelj spletnega mesta:

Genzyme Europe B.V., podjetje, ki je ustanovljeno in registrirano na Nizozemskem pri Gospodarski zbornici pod št. 32050737, ID za DDV NL800256888B01, s sedežem na naslovu Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam.

Upravljanje spletnega mesta:

Iguazu Ltd., podjetje, ki je ustanovljeno s sedežem na naslovu Flagstaff House, 14 High Street, Twyford, Reading, RG10 9AE, Združeno kraljevstvo.

Gostovanje spletnega mesta:

Acquia inc, podjetje, ki je ustanovljeno in registrirano v ZDA, s sedežem na naslovu 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109. Njihovi strežniki se nahajajo v Frankfurtu v Nemčiji.

10. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Te pogoje uporabe in vaš obisk spletnega mesta ureja nizozemska zakonodaja. Vsi spori, ki izhajajo iz obiska spletnega mesta ali so z njim povezani, pa so v izključni pristojnosti nizozemskega sodišča.