Pravilnik o zasebnosti

1. Uvod

Pravilnik o zasebnosti je zasnovan za obveščanje o praksah podjetja Genzyme Europe B.V. s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem (»Sanofi«, »mi« ali »nas«), ki je podružnica francoskega podjetja Sanofi S.A., v zvezi z zbiranjem, uporabo in razkrivanjem osebnih podatkov (glejte opredelitev spodaj) prek spletnega mesta InYourMuscles.eu spletno mesto«) v vlogi upravljavca podatkov (glejte opredelitev spodaj).

S pojmom »osebni podatki« označujemo vse informacije, ki se nanašajo na fizično osebo, ki je določena ali določljiva v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

»Upravljavec podatkov« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki lahko sam ali skupaj z drugimi določa namene in načine obdelave osebnih podatkov, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Pred uporabo spletnega mesta in pošiljanjem osebnih podatkov preberite ta pravilnik o zasebnosti. Za vašo uporabo spletnega mesta se uporabljajo ta pravilnik in pogoji uporabe spletnega mesta. Pravilnik o zasebnosti lahko kadarkoli v celoti ali delno spremenimo. Zato redno pregledujte ta pravilnik o zasebnosti glede posodobitev. Datum zadnje posodobitve je naveden zgoraj.

2. Obdelava kontaktnih podatkov

Na podjetje Sanofi se lahko obrnete tako, da kliknete povezavo »Stik z nami« na dnu strani. Pojavil se bo obrazec za stik, ki ga morate izpolniti in nam ga poslati. Kontaktne podatke nam lahko posredujete tudi, če se registrirate za prejemanje obvestil.

Podjetje Sanofi bo osebne podatke, ki ste jih posredovali (npr. ime, naslov, telefonska številka ali e-pošta) uporabilo samo za namen vzpostavljanja stika z vami in zagotavljanja informacij, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga za to obdelavo je bodisi izvajanje pogodbe z vami ali pa naš legitimen interes za dobro komunikacijo z zainteresiranimi stranmi.

3. Druga obdelava podatkov

To spletno mesto obdeluje tudi osebne podatke, ki jih pošilja vaš brskalnik, kot so IP-naslov in specifikacije brskalnika. Ta obdelava je potrebna za pravilno delovanje spletnega mesta.

4. Piškotki  

To spletno mesto uporablja piškotke. Nekateri piškotki so nujni za pravilno delovanje spletnega mesta, drugi pa nam omogočajo analizo uporabe in uporabnikov spletnega mesta. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za zagotavljanje določenih informacij ali vsebin, ki so povezane z vašimi interesi. Nekateri od teh piškotkov lahko zahtevajo vnaprejšnje dovoljenje. Za več informacij o tem in za pregled piškotkov, ki jih uporabljamo, glejte naš pravilnik o piškotkih.

5. Shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke bomo shranjevali čim krajše obdobje. Obdobje hrambe osebnih podatkov določimo na podlagi naslednjih meril: (a) namena uporabe osebnih podatkov: podatke bomo obdržali tako dolgo, kot je potrebno za ta namen; in (b) pravne obveznosti: različni zakoni in predpisi določajo najkrajše obdobje hrambe, ki ga moramo upoštevati.

6. Vaše pravice

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate:

Pravico dostopa. Lahko se obrnete na nas za potrditev, ali obdelujemo osebne podatke v zvezi z vami ali ne. Če obdelujemo vaše osebne podatke, vas bomo obvestili o kategorijah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, namenih obdelave, kategorijah prejemnikov, ki smo jim ali jim bomo razkrili osebne podatke, predvidenem obdobju hrambe ter merilih za določanje tega obdobja.

Pravico do popravka. Imate pravico, da zahtevate popravek ali dopolnitev netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki jih shranjujemo o vas.

Pravico do ugovora. Če obdelava temelji na legitimnem interesu podjetja Sanofi, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate tej obdelavi. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo dokazali legitimne razloge za obdelavo, ki so pomembnejši od vaših interesov, pravic ali svoboščin, ali za vzpostavljanje, uveljavljanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi.

Pravico do omejitve obdelave. Imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov v določenih situacijah, ki jih predvideva veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov (npr. če izpodbijate točnost vaših osebnih podatkov za obdobje, ki nam omogoča, da preverimo točnost vaših osebnih podatkov). Omejitve pri postopkih obdelave lahko vplivajo na funkcionalnost spletnega mesta.

Pravico do izbrisa. Imate pravico, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov iz naših sistemov, če vaši osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere smo jih zbrali ali drugače obdelovali. Poleg tega imate tudi pravico do izbrisa, če izvajate svojo pravico do ugovora, kot je navedeno zgoraj, razen če imamo prevladujoč upravičen razlog na podlagi pravne utemeljitve, da podatkov ne izbrišemo. Morda ne bomo mogli takoj izbrisati vseh preostalih kopij z naših strežnikov in varnostnih kopij po tem, ko izbrišemo aktivne podatke. Te kopije bodo izbrisane, ko bo to razumno izvedljivo.

Pravico do prenosljivosti podatkov. Imate pravico, da prejmete osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in/ali zahtevate, da te podatke pošljemo tretji osebi, če je to tehnično izvedljivo. Upoštevajte, da ta pravica velja samo za osebne podatke, ki ste nam jih posredovali.

Za izvajanje zgoraj navedenih pravic ali ob morebitnih vprašanjih se obrnite na lokalno odgovorno osebo za zasebnost tako, da kliknete povezavo »Stik z nami« na dnu strani, ali pa se obrnite na podjetje Genzyme Europe B.V., Amsterdam, Nizozemska.

Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri lokalnem organu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je podjetje Sanofi nezakonito obdelovalo vaše osebne podatke. Za Nizozemsko glejte www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.