Čo je to dýchavičnosť?

Dýchanie je základná telesná funkcia zaisťujúca, že každá bunka tela má dostatok kyslíka na prežitie a dochádza k odstraňovaniu toxického oxidu uhličitého. Efektívne dýchanie vyžaduje, aby zdravé pľúca vykonávali výmenu plynov, ako aj funkčnú činnosť veľkého počtu rôznych svalových skupín, ktoré umožňujú vdychovanie a vydychovanie vzduchu z pľúc. Tento proces sa väčšinou vykonáva pasívne, ale možno ho aj vedome kontrolovať. Akýkoľvek problém s týmto procesom môže spôsobiť dýchavičnosť, ktorá môže byť znakom vážneho problému a vyžadovať okamžitú lekársku pomoc.

Čo môže spôsobiť dýchavičnosť a ako súvisí so svalovými ochoreniami?

Problémy s dýchaním môžu mať mnoho rôznych príčin, ktoré sú bežnejšie ako svalové ochorenie. Náhla dýchavičnosť môže byť spôsobená stavmi ohrozujúcimi život, ako je napríklad problém so srdcom alebo astmatický záchvat, a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Krátkodobá dýchavičnosť je najbežnejšie spôsobená problémom s pľúcami, vážne dýchacie problémy však môže spôsobiť čokoľvek, čo ovplyvňuje funkciu svalov potrebných na dýchanie. Do dýchania sa zapájajú tri hlavné svalové skupiny: svaly bránice, medzirebrové svaly a brušné svaly.

Pri mnohých svalových ochoreniach môže byť slabosť dýchacích svalov hlavným zdravotným problémom. Tá sa často vyskytuje v neskorších štádiách ochorenia, niekedy však naopak môže byť aj jedným z prvých príznakov, kvôli ktorému človek vyhľadá pomoc lekára, ako napríklad pri Pompeho chorobe.

Ako sa dýchavičnosť prejavuje pri svalových ochoreniach?

Pri svalových ochoreniach sú svaly potrebné na dýchanie unavené čo má za následok plytké dýchanie. Môže to byť zjavné najmä pri ležaní, pretože práca svalov je v tejto polohe náročnejšia. Svaly potrebné na to, aby zachovávali dýchacie cesty otvorené, môžu tiež prestať efektívne fungovať, čo má za následok prerušovanie dýchania počas spánku – problém nazývaný spánkové apnoe. Následkom môžu byť príznaky ako ranné bolesti hlavy a zmeny nálady, ktoré človek zvyčajne nepripisuje svalovej slabosti.

Niektoré znaky dýchavičnosti spôsobené svalovou slabosťou:

  • Zvýšená dýchavičnosť pri námahe alebo odpočinku
  • Problémy s dýchaním v ľahu
  • Problémy s dýchaním v noci
  • Chrápanie, lapanie po dychu alebo dusenie sa v noci
  • Ranné bolesti hlavy
  • Problém sústrediť sa
  • Únava počas dňa
  • Slabý kašeľ

Dýchavičnosť je častým príznakom pre veľký počet ochorení a pravdepodobnosť výskytu tohto príznaku ako následku ochorenia proximálnych svalov je nízka. Ak sa u vás prejavujú niektoré príznaky vrátane dýchavičnosti a máte obavy, navštívte lekára a porozprávajte sa s ním. Urobte si čas, zvážte všetky svoje príznaky a to, ako sa o nich najlepšie porozprávať s vaším lekárom.

Zvedavý na svoje príznaky?

Zvedavý na svoje príznaky?

Vrátiť sa na všetky príznakyVytlačiť túto stranu

 

Zoznam príznakov

Prezrite si niektoré z príznakov ochorení proximálnych svalov a zistite, akými rôznymi spôsobmi sa môžu prejavovať.

Svalové ochorenia

Proximálne svaly môžu byť postihnuté u širokej skupiny ochorení. Prečítajte si zopár príkladov a zistite, ako vzájomne súvisia.

Vytvorte si svoj
záznam o príznakoch

Dôležitou súčasťou spolupráce s vaším lekárom pri stanovení diagnózy je dobre porozumieť svojim príznakom a ich vzájomným súvislostiam.

Vyplňte si náš dotazník a zaznačte si informácie, ktoré sa vás týkajú a ktoré môžete použiť pri konzultácii so svojím lekárom.

Začať