Vytvorte si svoj záznam o príznakoch!

Ochorenia proximálnych svalov sú zriedkavé a príznaky týchto ochorení môžu byť podobné mnohým iným chorobám.

Toto vám pomôže porozumieť vašim príznakom, ako vzájomne súvisia a ako o nich hovoriť so svojím lekárom, aby bolo možné stanoviť presnú diagnózu a tú správnu liečbu pre vás.

Či ste si len práve začali všímať, že niektoré veci sa vám nezdajú byť poriadku, alebo sa usilujete lepšie pochopiť príznaky, ktoré už nejaký čas máte, vyplnenie nášho dotazníka vám pomôže nájsť informácie, ktoré sú pre vás relevantné, a pomôže vám vytvoriť si svoju vlastnú správu, ktorú môžete použiť pri rozhovore o vašich príznakoch s vaším lekárom.

Začať

 

Približná doba na vyplnenie dotazníka: 3 minúty

Vyplnenie nasledovného dotazníka je dobrovoľné. Keď vyplníte tento dotazník, spoločnosť Sanofi Genzyme nezhromaždí ani neuchová žiadne osobné informácie. Prispôsobená správa slúži len ako návod na rozhovor a v žiadnom prípade sa nesmie použiť pri žiadnej forme lekárskej diagnostiky.

 

Otázka
01

Svalové ochorenia, ktoré postihujú proximálne svaly, sa typicky prejavujú určitou úrovňou slabosti.

Vyberte oblasti, v ktorých pociťujete slabosť, ktorá nie je spôsobená zranením. Pokiaľ sa vás to netýka, zvoľte Pokračovať.

question 1

Váš progres

0%