Jak souvisí slabost v obličeji, šíji a/nebo krku se svalovým onemocněním?

Ačkoliv je možné se domnívat, že svalová onemocnění postihují hlavně svaly umožňující tělesný pohyb, mohou tato onemocnění také postihovat svaly, které plní složité úkoly, jako jsou svaly v obličeji, šíji a/nebo krku. U některých svalových onemocnění to způsobuje jejich charakteristické příznaky. Ačkoliv svalová onemocnění mohou způsobit změny výrazu ve tváři, existuje mnoho dalších, méně vzácných příčin, jako je například závažná paralýza obličeje následkem mozkové mrtvice.

Jak se při svalových onemocněních projevuje slabost v obličeji, šíji a/nebo krku?

Svalová onemocnění mohou ovlivňovat svaly obličeje, šíje a/nebo krku mnoha různými způsoby. V některých případech jsou to svaly, které jsou postižené jako první, a mohou způsobit charakteristické znaky nemoci. Dva příklady takových onemocnění jsou myasthenia gravis, kde svalová slabost v okolí očí může postihnout zrak a vést k povadlým očním víčkům (ptóze), a facioskapulohumerální svalová dystrofie kde v důsledku slabosti obličejových svalů nastávají potíže zavřít oči a usmát se. U obou těchto onemocnění následně často u pacientů dochází ke svalové slabosti proximálních svalů , tedy svalů, které se nacházejí nejblíže ke středu těla.

Ačkoliv se může slabost v obličeji, šíji a/nebo krku projevovat velice výrazně, ne vždycky je tomu tak. Jedním z příkladů je Pompeho nemoc Přestože jde o nemoc, která u dospělých postihuje hlavně svaly nohou a kyčlí,pacienti si při návštěvách lékaře často nejdříve stěžují na potíže s polykáním a žvýkáním.

K příkladům toho, jak se svalová slabost v obličeji, šíji a/nebo krku projevuje, patří:

 • změny ve výrazu tváře:
  • povadlá oční víčka (ptóza)
  • potíže se zavíráním očí
  • neschopnost hvízdat nebo našpulit rty
  • bezvýrazná tvář a neschopnost usmát se
  • problém vyšpulit ústa
 • potíže s přijímáním potravy:
  • potíže při žvýkání
  • únava čelisti
  • potíže při polykání
  • úbytek tělesné hmotnosti
 • potíže s mluvením
 • potíže zvednout hlavu nebo udržet hlavu ve vzpřímené poloze

Příznaky svalových onemocnění jsou velmi různorodé a spletité, takže jejich odhalení a následné stanovení diagnózy je obtížné. Mějte prosím na zřeteli, že svalová onemocnění se vyskytují velice vzácně, a příznaky mohou mít zcela jiné příčiny. V případě jakýchkoliv obav byste se měli poradit s lékařem, abyste zjistili a pochopili příčiny vašich příznaků. K tomu je dobré si ještě před návštěvou lékaře připravit, jak budete své příznaky popisovat a jak o nich máte se svým lékařem hovořit.

Zvědavý na Vaše výsledky

Ověřte si své příznaky

Návrat ke všem příznakůmVytisknout tuto stránku

 

Seznam příznaků

Prozkoumejte některé příznaky onemocnění proximálních svalů a zjistěte, jakými způsoby se mohou projevovat.

Vytvořte si svůj dotazník

Důležitou součástí spolupráce s vaším lékařem na stanovení diagnózy je pochopení příznaků a jejich vzájemných souvislostí.

Projděte si náš dotazník, abyste zjistili informace, které se vás týkají, a vytvořte si svůj vlastní, který můžete následně použít při konzultaci s lékařem.

Ověřte si své příznaky