Jak souvisí svalová atrofie se svalovým onemocněním?

Ke svalové atrofii může v některých případech dojít i v nepřítomnosti nemoci. Není-li sval používán, může jednoduše dojít k jeho úbytku, což je problém, který lze řešit vhodnými cviky. Nicméně v některých vzácných případech může být svalová atrofie způsobena svalovým onemocněním.

Svalová onemocnění mohou způsobovat úbytek svalové hmoty různými způsoby. U některých svalových onemocnění může být svalová atrofie důsledkem problému se svalem samotným, kdy dochází k rozpadu svalových vláken. Dva příklady takových onemocnění jsou Beckerova svalová dystrofie a Duchennova svalová dystrofie, kde mutace genu, který je nezbytný pro správné fungování svalových buněk, způsobuje svalovou slabost a výraznou svalovou atrofii.

V některých případech nemusí být svalová atrofie přímým důsledkem nefunkčního svalu. Například, polymyositida je onemocnění způsobené napadením svalových buněk vlastním imunitním systémem, což může mít za následek jak svalovou slabost, tak i atrofii. Avšak na rozdíl od Beckerovy a Duchennovy svalové dystrofie není svalová atrofie u tohoto onemocnění jeho primárním příznakem.

Ke znakům a příznakům svalové atrofie patří:

  • jedna končetina je výrazně menší než druhá
  • zmenšení svalu spojené se slabostí

Je důležité si uvědomit, že nejobvyklejší příčinou svalové atrofie je nedostatečné používání svalů a že pravděpodobnost, že by svalová atrofie mohla být důsledkem svalového onemocnění, je velmi malá. Svalová atrofie, která se projevuje u svalových onemocnění, je často provázena dalšími příznaky,takže je dobré zvážit, zda jsou vám některé z nich povědomé. Pokud vám vaše příznaky způsobují obavy, objednejte se a promluvte si se svým lékařem.

Zvědavý na Vaše výsledky

Ověřte si své příznaky

Návrat ke všem příznakůmVytisknout tuto stránku

 

Seznam příznaků

Prozkoumejte některé příznaky onemocnění proximálních svalů a zjistěte, jakými způsoby se mohou projevovat.

Vytvořte si svůj dotazník

Důležitou součástí spolupráce s vaším lékařem na stanovení diagnózy je pochopení příznaků a jejich vzájemných souvislostí.

Projděte si náš dotazník, abyste zjistili informace, které se vás týkají, a vytvořte si svůj vlastní, který můžete následně použít při konzultaci s lékařem.

Ověřte si své příznaky