Co je dušnost?

Dýchání je základní životní funkce, díky které se každé buňce v těle dostává kyslíku nezbytného k přežití a je z ní odváděn toxický kysličník uhličitý. K efektivnímu dýchání je potřeba nejen zdravých plic, aby mohlo docházet k výměně těchto plynů, ale zároveň i funkční činnosti celé řady různých skupin svalů, které umožňují nádech vzduchu do plic a jeho výdech. K této činnosti obvykle dochází pasivně, nicméně může být také vědomě ovládána. Jakýkoliv problém s tímto procesem může vyvolat dušnost, která může být znakem závažného problému, a je možné, že bude nezbytná lékařská péče.

Co může být příčinou dušnosti a jak souvisí dušnost se svalovým onemocněním?

Dýchací potíže mohou mít širokou řadu příčin, které jsou běžnější než svalová onemocnění. Náhlá dušnost může být způsobena stavy ohrožujícími lidský život, jako jsou srdeční potíže nebo astmatický záchvat. V takových případech je nezbytná okamžitá lékařská pomoc.

Nejběžnější příčinou dlouhodobě se vyskytující dušnosti jsou problémy s plícemi, avšak cokoliv, co postihuje svaly potřebné k dýchání, může také způsobovat závažné dýchací potíže. Do procesu dýchání jsou zapojeny tři hlavní skupiny svalů: bránice, mezižeberní svaly a břišní svaly.

U řady svalových onemocnění mohou být slabé dýchací svaly závažným zdravotním problémem. K tomu často dochází v pozdější fázi onemocnění, ale zároveň to může být i jeden z příznaků, kvůli kterému lidé vyhledávají lékařskou pomoc, jako například u Pompeho nemoci.

Jak se dušnost projevuje při svalových onemocněních?

U svalových onemocnění může dojít k únavě svalů, které jsou nezbytné k dýchání, což má za následek mělké dýchání. To se může projevovat zejména vleže, neboť svaly musejí v této poloze pracovat usilovněji. Také mohou nedostatečně fungovat svaly pomáhající udržet dýchací cesty otevřené, což má za následek zadržování dechu ve spánku – problém zvaný spánková apnoe. Výsledkem mohou být takové příznaky, jako jsou ranní bolesti hlavy a výkyvy v náladě, které nejsou jinak obvykle připisovány svalové slabosti.

Ke znakům dušnosti způsobené svalovou slabostí může patřit:

  • zhoršující se dušnost při námaze nebo v klidu
  • potíže s dýcháním při poloze vleže
  • potíže s dýcháním v noci
  • noční chrápání, lapání po dechu nebo dušení
  • ranní bolest hlavy
  • potíže soustředit se
  • únava v průběhu dne
  • slabý kašel

Dušnost je běžným příznakem celé řady nemocí a pravděpodobnost, že tyto příznaky nastanou z důvodu onemocnění proximálních svalů, je nízká. Pokud se u vás objevují jakékoliv příznaky, včetně dušnosti, a pokud ve vás vzbuzují obavy, měli byste se objednat ke svému lékaři a promluvit si s ním. Promyslete si všechny příznaky, které se u vás projevují, a popřemýšlejte o tom, jak nejlépe si o nich se svým lékařem promluvit.

Zvědavý na Vaše výsledky

Ověřte si své příznaky

Návrat ke všem příznakůmVytisknout tuto stránku

 

Seznam příznaků

Prozkoumejte některé příznaky onemocnění proximálních svalů a zjistěte, jakými způsoby se mohou projevovat.

Vytvořte si svůj dotazník

Důležitou součástí spolupráce s vaším lékařem na stanovení diagnózy je pochopení příznaků a jejich vzájemných souvislostí.

Projděte si náš dotazník, abyste zjistili informace, které se vás týkají, a vytvořte si svůj vlastní, který můžete následně použít při konzultaci s lékařem.

Ověřte si své příznaky