Τι μπορεI να προκαλEσει μυϊκO πOνο;

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από περισσότερους από 630 μεμονωμένους μύες, στους οποίους οφείλεται το 45% περίπου του σωματικού βάρους στους ενήλικες. Ο μυϊκός πόνος σε ολόκληρο αυτό το σύστημα μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, όπως ο εντοπισμένος εν τω βάθει μυϊκός πόνος ενός σωματικού τραυματισμού ή ο διάχυτος σωματικός πόνος της γρίπης και συχνά περνά με την πάροδο του χρόνου. Ο ιατρικός όρος για τον μυϊκό πόνο είναι «μυαλγία».

ΠΩς ο μυϊκOς πOνος σχετIζεται με τη μυϊκH νOσο;

Ο μυϊκός πόνος που παρουσιάζεται σε ασθενείς με μυϊκές νόσους μπορεί να είναι εξαιρετικά ποικίλος. Ορισμένες μυϊκές νόσοι προκαλούν πόνο ως άμεση συνέπεια της πάθησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πολυμυοσίτιδας, η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει πόνο ή ευαισθησία στις προσβεβλημένες περιοχές. Εναλλακτικά, οι νόσοι που επηρεάζουν τον τρόπο επεξεργασίας της ενέργειας από τα μυϊκά κύτταρα μπορούν να προκαλέσουν μυϊκές κράμπες και πόνο που σχετίζεται με την άσκηση. Ο μυϊκός πόνος συχνά συνοδεύεται από μια ποικιλία άλλων συμπτωμάτων σε νόσο των εγγύς μυών.

Ίσως ανέλπιστα, ορισμένες μυϊκές νόσοι που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια μυϊκής μάζας δεν σχετίζονται απαραίτητα άμεσα με μυϊκό πόνο, όπως στην περίπτωση μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Ωστόσο, οι ασθενείς με μυϊκές δυστροφίες μπορεί να εξακολουθούν να παρουσιάζουν πόνο λόγω αλλαγών στη στάση του σώματος και στη φόρτιση των αρθρώσεων.

Ο πόνος μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορες μορφές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Γενικευμένο άλγος ή πόνος
  • Εντοπισμένα ευαίσθητα σημεία
  • Σοβαρός πόνος και μυϊκή σύσπαση μετά από άσκηση (κράμπες)
  • Πρήξιμο
  • Μυϊκοί σπασμοί
  • Επώδυνοι μύες χωρίς λόγο

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο μυϊκός πόνος έχει πάρα πολλές αιτίες και η πιθανότητα να έχετε μυϊκή νόσο είναι σπάνια. Ωστόσο, θα πρέπει να μιλήσετε στον γιατρό σας εάν ανησυχείτε για τα συμπτώματα σας.

Προβληματίζεστε για τα συμπτώματα σας

Καταγράψτε τα συμπτώματα σας

Επιστροφή σε όλα τα συμπτώματαΕκτύπωση αυτής της σελίδας

 

Καταλογος συμπτωμAτων

Μελετήστε ορισμένα από τα συμπτώματα των νόσων των εγγύς μυών και μάθετε περισσότερα για ορισμένους από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται.

ΔημιουργIα της ΑΝΑΦΟΡΑΣ
των συμπτωμAτων σας

Η κατανόηση των συμπτωμάτων σας και του τρόπου με τον οποίο πιθανά σχετίζονται μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της διάγνωσης με τον γιατρό σας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν και να δημιουργήσετε έναν βοηθό συζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συζητήσετε τα συμπτώματα σας με τον γιατρό σας.

Καταγράψτε τα συμπτώματα