Τι κAνουν οι μYες στους βραχIονες και στους Ωμους σας;

Ο ώμος και το άνω τμήμα του βραχίονα μαζί δημιουργούν μία από τις πιο κινητικές και ευέλικτες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, επιτρέποντας την πλήρη κίνηση κατά 360˚. Η ευελιξία που παρέχεται από την άρθρωση την καθιστά μία από τις πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς αρθρώσεις, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μυϊκή αδυναμία. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αδυναμία αυτών των μυϊκών ομάδων μπορεί να μην οφείλεται σε τραυματισμό. Μία πιθανότητα, αν και σπάνια, είναι η μυϊκή αδυναμία να οφείλεται σε μυϊκή νόσο.

ΠΩς η μυϊκH αδυναμIα στους βραχIονες και στους Ωμους σας σχετIζεται με τις μυϊκEς νOσους;

Η αδυναμία των εγγύς μυών (οι μύες που βρίσκονται πιο κοντά στον κορμό του σώματός σας), συμπεριλαμβανομένων των βραχιόνων και των ώμων, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα πολλών μυϊκών νόσων. Για παράδειγμα, στη νόσο πολυμυοσίτιδα η αδυναμία των βραχιόνων και οι αδύναμοι ώμοι, καθώς επίσης και η αδυναμία των ισχίων και των μηρών, μπορούν να εμφανιστούν σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Στην περίπτωση της πολυμυοσίτιδας, η μυϊκή αδυναμία μπορεί να σχετίζεται με πόνο, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει πάντοτε.

Επειδή μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αδυναμία στους βραχίονες και τους ώμους, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μυϊκών νόσων, η επίτευξη ακριβούς διάγνωσης μπορεί να είναι δύσκολη και να χρειάζεται χρόνο. Εάν αναλογιστείτε πώς αισθάνεστε και κατορθώσετε να βρείτε έναν τρόπο να περιγράψετε τα συμπτώματά σας σε έναν γιατρό αποτελεσματικά μπορεί να τον βοηθήσετε σημαντικά ώστε να διακρίνει μεταξύ των διάφορων πιθανών διαγνώσεων. Κατά τη διάγνωση των μυϊκών νόσων, φαινομενικά μη σχετιζόμενα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ σημαντικά.

ΠΩς θα παρουσιαστεI η μυϊκH αδυναμIα στους βραχIονες και στους Ωμους;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να παρουσιαστεί η μυϊκή αδυναμία στους βραχίονες, για παράδειγμα:

  • Δυσκολία να σηκώσετε βάρη
  • Δυσκολία να σηκώσετε τους βραχίονες πάνω από το κεφάλι
  • Αίσθημα αδυναμίας κατά το λούσιμο
  • Ωμοπλάτες που προεξέχουν (πτερυγοειδής ωμοπλάτη)

Τι εIναι η πτερυγοειδHς ωμοπλAτη

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη είναι η κατάσταση κατά την οποία η ωμοπλάτη δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί στη θέση της και αρχίζει να προεξέχει (ή να πετάγεται). Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορες μυϊκές νόσους στις οποίες εμφανίζεται αδυναμία γύρω από τους ώμους. Παρότι η πτερυγοειδής ωμοπλάτη μπορεί να είναι σύμπτωμα μυϊκής νόσου, υπάρχουν πολλές συχνές αιτίες, όπως ο σωματικός τραυματισμός.

Θα πρέπει να αναφέρετε στον γιατρό σας τυχόν ανησυχίες που έχετε σχετικά με ενδεχόμενη αδυναμία στους βραχίονες και τους ώμους σας. Το να σκεφτείτε πώς να περιγράψετε τα συμπτώματά σας και πώς να προετοιμαστείτε καλύτερα για ένα ραντεβού μπορεί να βοηθήσει Οι νόσοι των εγγύς μυών είναι σπάνιες, αλλά είναι πάντοτε σημαντικό να συζητήσετε τυχόν συμπτώματα που σας ανησυχούν.

Προβληματίζεστε για τα συμπτώματα σας

Καταγράψτε τα συμπτώματα σας

Επιστροφή σε όλα τα συμπτώματαΕκτύπωση αυτής της σελίδας

 

Καταλογος συμπτωμAτων

Μελετήστε ορισμένα από τα συμπτώματα των νόσων των εγγύς μυών και μάθετε περισσότερα για ορισμένους από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται.

ΔημιουργIα της ΑΝΑΦΟΡΑΣ
των συμπτωμAτων σας

Η κατανόηση των συμπτωμάτων σας και του τρόπου με τον οποίο πιθανά σχετίζονται μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της διάγνωσης με τον γιατρό σας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν και να δημιουργήσετε έναν βοηθό συζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συζητήσετε τα συμπτώματά σας με τον γιατρό σας.

Έναρξη