Τι κAνουν οι κοιλιακοI μYες;

Οι κοιλιακοί μύες είναι αυτοί που βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα του κορμού, από τις πλευρές έως την πύελο, καθώς και οι μύες που βρίσκονται στο πλευρικό τμήμα και διαγώνια στον κορμό. Αυτοί οι μύες του κορμού πραγματοποιούν διάφορους ρόλους, που κυμαίνονται από την υποστήριξη του σκελετού του σώματος και την προστασία των εσωτερικών οργάνων, έως τη δυνατότητα περιστροφής της σπονδυλικής στήλης και την έγερση.

ΠΩς η αδυναμIα στους κοιλιακοYς μYες σχετIζεται με τις μυϊκEς νOσους;

Η αδυναμία των κοιλιακών μυών σχετίζεται με πολλές και διαφορετικές παθήσεις. Μία ομάδα παθήσεων που συνδέονται με την αδυναμία αυτών των μυών του κορμού είναι μια σπάνια ομάδα νόσων των εγγύς μυών (νόσοι που προσβάλλουν κυρίως αυτούς τους μύες που βρίσκονται πιο κοντά στον κορμό του σώματος σας).

Η αδυναμία των κοιλιακών μυών που εμφανίζεται σε μυϊκές νόσους συχνά συμπίπτει με την αδυναμία άλλων περιοχών, όπως το άνω τμήμα των ποδιών και τα ισχία και το άνω τμήμα των βραχιόνων και οι ώμοι ή ακόμη και το πρόσωπο.

ΠΩς παρουσιAζεται η αδυναμIα στους κοιλιακοYς μYες στις μυϊκEς νOσους;

Η αδυναμία στον κορμό μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορους τρόπους, όπως:

  • Μειωμένη κινητικότητα του κορμού
  • Προβλήματα στην πλάτη
  • Αδυναμία να κάνετε κοιλιακούς

Θυμηθείτε ότι οι νόσοι των εγγύς μυών είναι σπάνιες και η αδυναμία των μυών του κορμού θα μπορούσε να προκληθεί από κάτι τελείως διαφορετικό. Ωστόσο, εάν έχετε ανησυχίες θα πρέπει να συζητήσετε διεξοδικά αυτό το ζήτημα και οποιοδήποτε άλλο δυνητικά σχετιζόμενο σύμπτωμα με τον γιατρό σας. Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τα συμπτώματα σας, για να βεβαιωθείτε ότι θα ωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από το ραντεβού σας.

Προβληματίζεστε για τα συμπτώματα σας

Καταγράψτε τα συμπτώματα σας

Επιστροφή σε όλα τα συμπτώματαΕκτύπωση αυτής της σελίδας

 

Καταλογος συμπτωμAτων

Μελετήστε ορισμένα από τα συμπτώματα των νόσων των εγγύς μυών και μάθετε περισσότερα για ορισμένους από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται.

ΔημιουργIα της ΑΝΑΦΟΡΑΣ
των συμπτωμAτων σας

Η κατανόηση των συμπτωμάτων σας και του τρόπου με τον οποίο πιθανά σχετίζονται μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της διάγνωσης με τον γιατρό σας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν και να δημιουργήσετε έναν βοηθό συζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συζητήσετε τα συμπτώματα σας με τον γιατρό σας.

Καταγράψτε τα συμπτώματα