ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Αυτή η σελίδα περιγράφει τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για όλους τους χρήστες του Διαδικτύου που επισκέπτονται τον Ιστότοπο ItsInYourMuscles.eu (ο «Ιστότοπος»). Με την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε ανεπιφύλακτα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης, καθώς μπορεί να τροποποιούνται κατά διαστήματα και χωρίς ειδοποίηση. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης υποδεικνύεται παραπάνω.

2. Διανοητική ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος ανήκει και τον διαχειρίζεται η εταιρεία Sanofi Winthrop Industrie, η οποία εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (εφεξής «Sanofi», «εμείς» ή «εμάς/μας»), μια εταιρεία θυγατρική της γαλλικής μητρικής εταιρείας Sanofi S.A. Η παρουσίαση και όλα τα επιμέρους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων και των ονομάτων των τομέων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην Sanofi S.A.ή στις θυγατρικές εταιρείες της ή η χρήση τους επιτρέπεται κατόπιν εξουσιοδότησης.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η επεξεργασία, η λήψη, η αλλοίωση, η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε μέσο, του συνόλου ή μέρους οποιουδήποτε επιμέρους στοιχείου του Ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sanofi. Επιτρέπεται μόνο η αντιγραφή για μη εμπορική ή προσωπική χρήση (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών οικονομικής αναφοράς ή αναφοράς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης).

Η παρακάτω γνωστοποίηση θα πρέπει να εμφανίζεται σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο αντίγραφο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 SANOFI - ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.»

Η Sanofi S.A. και οι θυγατρικές εταιρείες της διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά οποιασδήποτε παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

3. Φύση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες, ειδικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ενθάρρυνση για επένδυση. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύονται ως αξιολόγηση πιθανού αγοραστή ή ως δημόσια προσφορά και δεν αποτελούν προσφορά για εγγραφή, αγορά ή ανταλλαγή μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Sanofi S.A. ή/και των θυγατρικών της εταιρειών. Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ενημερώνονται τακτικά (εάν παρέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες ηλεκτρονικά).

Ο Ιστότοπος μπορεί να προσφέρει γνώμες ειδικών των οποίων η συμβουλή παρέχεται σε συγκεκριμένο τομέα όσον αφορά το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή αποσπάσματα από άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον τύπο. Αυτές οι πληροφορίες αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τη γνώμη του ειδικού που παρέχει τη συμβουλή ή της εφημερίδας και δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τη γνώμη της Sanofi. Αυτοί οι ειδικοί δεν είναι υπάλληλοι της Sanofi και δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση από τη Sanofi για τη χρήση της άποψής τους. Η Sanofi δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και των απόψεων. Η γνώμη ενός ειδικού αντικατοπτρίζει αποκλειστικά την προσωπική άποψη αυτού του ειδικού και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως άποψη ή ευθύνη της Sanofi.

Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με νόσους, την υγεία, τη φυσική κατάσταση, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές θεραπείες. Αυτές προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν τις συμβουλές που παρέχονται από τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση οποιωνδήποτε ασθενειών ή σωματικών προβλημάτων ή για τη συνταγογράφηση ή τη χρήση φαρμάκων που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση για την αναφορά ζητημάτων που αφορούν την υγεία, ανεπιθύμητων ενεργειών ή τεχνικών παραπόνων για τα προϊόντα ούτε για την υποβολή τεχνικών ή ιατρικών ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα της Sanofi. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Όταν ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για την πληροφόρησή σας. Η Sanofi δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή των πόρων και δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτές ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Η ύπαρξη ενός συνδέσμου μεταξύ του Ιστότοπου και μιας τοποθεσίας ή πόρου τρίτου μέρους δεν υποδηλώνει με κανέναν τρόπο ότι η Sanofi εγκρίνει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή των πόρων ή οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω περιεχομένου.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή της καταστροφής του υπολογιστή ή της (κινητής) συσκευής σας από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό ή από παράνομες εισβολές από τρίτα μέρη.

Στις τοποθεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη μπορούν να συγκαταλέγονται σύνδεσμοι υπερκειμένου προς αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται χωρίς προηγούμενη ρητή, γραπτή συγκατάθεση της Sanofi. Η Sanofi δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα των τοποθεσιών αυτών των τρίτων μερών. Η Sanofi δεν επιθεωρεί, δεν ελέγχει και δεν εγκρίνει αυτές τις τοποθεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα ή προσβάσιμα μέσω αυτών των τοποθεσιών.

5. Προσωπικά δεδομένα

Η Sanofi σέβεται το απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο. Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, η Sanofi ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σας. Για αυτόν τον σκοπό, η Sanofi είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Μελετήστε την Πολιτική Απορρήτου μας που εξηγεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες μας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου.

6. Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies». Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να καταστεί διαθέσιμος αυτός ο ιστότοπος σε εσάς, άλλα cookies μας επιτρέπουν να αναλύουμε και να μετράμε το κοινό και την κυκλοφορία του ιστότοπου. Cookies χρησιμοποιούνται επίσης από εμάς, τους διαφημιστές και άλλους συνεργάτες για την τοποθέτηση διαφημίσεων που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένα από αυτά τα cookies μπορεί να απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε ποια cookies χρησιμοποιούμε, διαβάστε την  Πολιτική για τα Cookies μας.

7. Περιορισμοί ευθύνης

Η Sanofi θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η Sanofi δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διασφάλιση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών ούτε εγγυάται ή διασφαλίζει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες.

Εξαιρουμένων των άμεσων ζημιών που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της Sanofi, η Sanofi αποποιείται την ευθύνη για:

  • οποιεσδήποτε ζημίες που οφείλονται σε οποιαδήποτε ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο,
  • οποιεσδήποτε ζημίες που οφείλονται σε παράνομη εισβολή από τρίτο μέρος που έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των πληροφοριών ή των υλικών που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο
  • και ευρύτερα, για τυχόν ζημίες, σε οποιαδήποτε μορφή, που οφείλονται σε (i) πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στον Ιστότοπο, (ii) χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου σφάλματος ή ιού που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία ή/και (iii) αξιοπιστία που αποδόθηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία που προερχόταν άμεσα ή έμμεσα από τον Ιστότοπο.

Οι πληροφορίες και τα υλικά του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν» χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση ή διασφάλιση, είτε ρητή είτε έμμεση.

8. Διαθεσιμότητα της τοποθεσίας

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπο αναγνωρίζετε (i) ότι είναι τεχνικά αδύνατο να παρασχεθεί ο Ιστότοπος χωρίς ελαττώματα και ότι η Sanofi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό, (ii) ότι ο Ιστότοπος μπορεί να είναι ορισμένες φορές προσωρινά μη διαθέσιμος και (iii) ότι η λειτουργία του Ιστότοπου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από συμβάντα ή/και ζητήματα εκτός του ελέγχου της Sanofi, για παράδειγμα, συνδέσεις μετάδοσης και τηλεπικοινωνιών μεταξύ της Sanofi και εσάς και μεταξύ της Sanofi και άλλων συστημάτων ή δικτύων.

Η Sanofi ή/και οι προμηθευτές της ενδέχεται, οποιαδήποτε στιγμή, να τροποποιήσουν ή να διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου, για να πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης ή/και να κάνουν βελτιώσεις ή/και αλλαγές στον Ιστότοπο. Η Sanofi δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τροποποιήσεις ή για αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας του Ιστότοπου.

9. Γενικές πληροφορίες

Εκδότης του Ιστότοπου:

Sanofi Winthrop Industrie, μια εταιρεία που έχει την έδρα της στη λεωφόρο 82 Raspail, 94250 Gentilly, Γαλλία

Διαχείριση του Ιστότοπου:

Iguazu Ltd., μια εταιρεία που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επίσημη έδρα στη διεύθυνση Flagstaff House, 14 High Streer, Twyord, Readingm RG10 9AE, United Kingdom.

Φιλοξενία Ιστότοπου:

Amazon Web Services Ireland Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία, με επίσημη έδρα στη διεύθυνση One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η επίσκεψή σας στον Ιστότοπο διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο και τυχόν αξιώσεις που πηγάζουν από ή σχετίζονται με μια επίσκεψη στον Ιστότοπο υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του αρμόδιου ολλανδικού δικαστηρίου.