Condiții De Utilizare

1. Introducere

Această pagină descrie Condițiile de utilizare aplicabile tuturor utilizatorilor care vizitează ItsInYourMuscles.eu („Site-ul web”). Prin utilizarea Site-ului web, sunteți de acord să respectați prezentele Condiții de utilizare fără rezerve. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții de utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea Site-ului web. Vă recomandăm să consultați prezentele Condiții de utilizare în mod regulat, deoarece acestea pot fi modificate la anumite intervale fără notificare prealabilă. Data ultimei actualizări este indicată mai sus.

2. Proprietate intelectuală

Site-ul web aparține și este gestionat de Sanofi Winthrop Industrie, cu sediul în Amsterdam, Olanda (denumită în continuare „Sanofi”, „noi” sau „nouă”), o companie afiliată a companiei-mamă Sanofi S.A. din Franța. Prezentarea și fiecare componente, inclusiv mărcile comerciale, siglele și numele de domeniu, publicate pe Site-ul web sunt protejate de dreptul proprietății intelectuale și aparțin companiei Sanofi S.A. sau companiilor afiliate sau utilizarea acestora face obiectul unei autorizări prealabile.

Nicio componentă a Site-ului web nu poate fi copiată, reprodusă, modificată, editată, descărcată, denaturată, transmisă sau distribuită prin nicio modalitate sau pe niciun suport, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris din partea Sanofi. Doar copierea pentru uz necomercial sau personal (inclusiv în scopuri financiare sau de comunicare) este autorizată.

Următorul aviz trebuie să apară pe orice copie autorizată a întregului conținut sau o unei părți a conținutului Site-ului web: „DREPT DE AUTOR 2019 SANOFI - TOATE DREPTURILE REZERVATE”.

Sanofi S.A. și companiile afiliate își rezervă dreptul de a iniția acțiuni în justiție împotriva oricărei încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora.

3. Natura informațiilor

Informațiile, în special informațiile financiare, publicate pe Site-ul web nu vor fi interpretate drept o încurajare a investițiilor. Acestea nu trebuie interpretate în nicio circumstanță drept o prospectare sau o ofertă publică și nu constituie o ofertă pentru subscrierea, achiziționarea sau schimbul de acțiuni sau alte valori mobiliare în cadrul companiei Sanofi S.A. și/sau al companiilor afiliate. Informațiile financiare publicate pe Site-ul web sunt actualizate în mod regulat (dacă informațiile financiare sunt furnizate online).

Site-ul web poate furnizat opinii din partea experților consultați într-un anumit domeniu în legătură cu conținutul Site-ului web sau extrase din articolele de presă. Aceste informații reprezintă exclusiv opinia expertului consultat sau a ziarului și nu reprezintă neapărat opinia companiei Sanofi. Acești experți nu sunt angajați ai Sanofi și nu sunt remunerați de către Sanofi pentru utilizarea opiniei acestora. Sanofi nu este responsabilă pentru acuratețea sau exhaustivitatea acestor informații și opinii. O opinie specializată reflectă doar părerea personală a unui expert și nu va fi considerată în nicio situație opinia sau responsabilitatea companiei Sanofi.

Site-ul web poate include, de asemenea, informații referitoare la boli, starea de sănătate, forma fizică, produse medicinale și tratamente medicale. Acesta are doar scop informativ și nu este menit să înlocuiască recomandările furnizate de medicul sau farmacistul dumneavoastră. Nu trebuie să utilizați aceste informații pentru diagnosticarea niciunei boli sau probleme fizice sau pentru prescrierea sau utilizarea medicamentelor prezentate pe Site-ul web.

Site-ul web nu este destinat utilizării pentru raportarea problemelor legate de sănătate, a reacțiilor adverse sau a reclamațiilor tehnice privind produsele sau pentru adresarea de întrebări tehnice sau medicale referitoare la produsele companiei Sanofi. Trebuie să consultați în orice situație medicul sau farmacistul.

4. Link-uri spre alte site-uri

În cazul în care Site-ul web conține link-uri spre alte site-uri web și resurse puse la dispoziție de terți, aceste link-uri sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Sanofi nu deține controlul asupra acestor site-uri web sau resurse și nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru acestea sau pentru orice pierderi sau daune rezultate din utilizarea acestora. Existența unui link între Site-ul web și site-urile web sau resursele unui terț nu implică în niciun caz că Sanofi aprobă conținutul acestor site-uri web sau resurse sau modul de utilizare a acestui conținut.

Dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a lua măsurile de precauție necesare pentru a împiedica deteriorarea computerului sau dispozitivului dumneavoastră (mobil) de viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic sau de intruziunile frauduloase din partea unui terț.

Site-urile web ale terților pot include hyperlink-uri spre acest Site web. Aceste link-uri nu trebuie instalate fără acordul prealabil scris expres al companiei Sanofi. Sanofi nu este responsabilă în niciun caz pentru indisponibilitatea acestor site-uri web ale terților. Sanofi nu analizează, nu controlează sau nu aprobă aceste site-uri web și nu își asumă răspunderea pentru conținutul, reclamele, produsele sau celelalte materiale disponibile pe aceste site-uri web sau prin intermediul acestora.

5. Date cu caracter personal

Sanofi respectă confidențialitatea fiecărei persoane care vizitează Site-ul web. Atunci când vizitați sau utilizați acest Site web, Sanofi poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, Sanofi este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Consultați Politica noastră de confidențialitate care descrie drepturile dumneavoastră și responsabilitățile noastre în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului web..

6. Module cookie

Site-ul web utilizează „module cookie”. Unele module cookie sunt necesare pentru a vă pune la dispoziție acest site web, alte module cookie ne permit să analizăm și să cuantificăm audiența și traficul către site-ul web. Modulele cookie sunt, de asemenea, utilizate de noi, de agențiile de publicitate și de alți parteneri pentru a difuza anunțuri care sunt mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Unele dintre aceste module cookie pot necesita permisiunea dumneavoastră prealabilă. Pentru informații suplimentare și pentru a vedea ce module cookie utilizăm, consultați Politica noastră privind modulele cookie.

7. Limitarea răspunderii

Sanofi va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca informațiile publicate pe Site-ul web sunt precise și actualizate și își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestuia în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Sanofi nu oferă nicio garanție în ceea ce privește acuratețea sau exhaustivitatea acestor informații și nu garantează că informațiile sunt actualizate.

Cu excepția daunelor directe rezultate din neglijența gravă sau din abaterile săvârșite cu intenție de către Sanofi, Sanofi nu își asumă răspunderea pentru:

  • orice daune rezultate din inexactitatea, erorile sau omisiunile în legătură cu informațiile disponibile pe Site;
  • orice daune rezultate din intruziunea frauduloasă de către terți, care conduce la alterarea informațiilor sau materialelor puse la dispoziție pe Site-ul web;
  • și, în sens mai larg, pentru orice daune, sub orice formă, rezultate din (i) accesarea sau incapacitatea de accesare a Site-ului web, (ii) utilizarea Site-ului, inclusiv orice viruși care vă pot infecta computerul sau orice altă proprietate și/sau (iii) luarea deciziilor pe baza oricăror informații provenite în mod direct sau indirect de pe Site-ul web.

Informațiile și materialele de pe Site-ul web sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție implicită sau expresă.

8. Disponibilitatea Site-ului web

Prin vizitarea Site-ului web, confirmați (i) că este imposibil din punct de vedere tehnic ca Site-ul web să fie pus la dispoziție fără nicio eroare și că Sanofi nu își asumă răspunderea în acest sens; (ii) că Site-ul web poate fi uneori indisponibil temporar; și (iii) că funcționarea Site-ului web poate fi afectată în mod negativ de evenimente și/sau aspecte independente de controlul companiei Sanofi, de exemplu, link-urile de transmitere și de telecomunicații între Sanofi și dumneavoastră și între Sanofi și alte sisteme și rețele.

Sanofi și/sau furnizorii noștri pot modifica sau întrerupe temporar sau permanent, în orice moment, întregul Site web sau o parte a acestuia pentru a efectua lucrări de întreținere și/sau îmbunătățiri și/sau modificări ale Site-ului web. Sanofi nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea Site-ului web.

9. Informații generale

Editorul Site-ului web:

Sanofi Winthrop Industrie, o companie cu adresa socială la 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, Franța

Administratorul Site-ului web:

Iguazy Ltd., o companie integrată cu sediul social înregistrat la adresa Flagstaff House, 14 High Street, Twyford, Reading, RG10 9AE, Regatele Unite.

Găzduirea Site-ului web:

Amazon Web Services Ireland Limited, o companie înmatriculată în mod corespunzător în Irlanda cu sediul social înregistrat la adresa One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlanda.

10. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Prezentele Condiții de utilizare și vizitarea Site-ului web sunt guvernate de legile din Olanda, iar orice reclamații rezultate din sau în legătură cu vizitarea Site-ului se supun competenței judiciare exclusive a instanțelor judecătorești din Olanda.